Forbedring af miljømæssig bæredygtighed af informations- og kommunikationsteknologier (IKT) i virksomheder

The Projektet

Projektet Green Digital – Improving the environmental sustainability of IKT in companies er et mindre samarbejdspartnerskab inden for erhvervsuddannelsessektoren (KA210-VET), der finansieres under Erasmus+-programmet.

Den digitale omstilling, som støttes kraftigt af Europa-Kommissionens politik for de kommende år (Kommissionens Europa klar til den digitale tidsalder 2020, Europa-Kommissionen, meddelelse om det digitale kompas 2030, 2021), kan kollidere med den europæiske grønne pagt (EF 2020), som i overensstemmelse med Parisaftalen planlægger at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 55 % i 2030.

IKT er i øjeblikket en af de hurtigst voksende drivhusgasudledende sektorer og energiforvaltningssektorer (Europa-Kommissionen, rullende plan for IKT-standardisering, 2021).

Dette projekt har til formål at reducere miljøaftrykket af informations- og kommunikationsteknologier, der anvendes af virksomheder i partnerlande, ved at forbedre effektiviteten og bæredygtigheden af deres IKT-implementeringsstrategier.

Projektet vil øge virksomhedernes bevidsthed om fordelene ved bæredygtig brug af IKT ved at øge lederes, arbejdstageres og virksomheders viden, færdigheder og kompetencer med hensyn til, hvordan IKT kan implementeres på en mere bæredygtig og effektiv måde

Nyhed

  • All Post
  • NEWS

Partnerne

Learnable

Learnable er et fællesskab af eksperter, der i årevis arbejder på udvikling af innovativ uddannelsespraksis. Learnable fokuserer på at støtte europæiske elever i at erhverve bløde og hårde kompetencer, der gør det muligt for folk at nå deres mål både i deres arbejde og liv. Learnable er aktiv i forskellige sektorer såsom voksenuddannelse, erhvervsuddannelse, skoler og videregående uddannelse og fremmer innovative uddannelsesmetoder på forskellige områder såsom digital innovation, inklusion, sproglige færdigheder, grøn økonomi og iværksætteri. Fællesskabet søger innovative løsninger for at gøre uddannelse tilgængelig og inklusiv. Learnable støtter gennemførelsen af innovative uddannelsesmetoder, der har til formål at forbedre kvaliteten af uddannelsestilbuddet og støtte overgangen fra skole til arbejde og de lærendes beskæftigelsesegnethed.

ECECE

E.C.E.C.E. er en international non-profit organisation designet til at fremme og udvikle innovative pædagogiske metoder til voksensektoren med fokus på digital uddannelse og iværksætteri. NGO'en støtter potentielle iværksættere og voksne generelt i at opbygge deres fremtidige karriere og virksomheder og hjælper dem med at nå deres fulde potentiale i erhvervslivet og privatlivet gennem designtænkning og samarbejdslæring. Dens mission er at udvikle en innovativ og iværksætterkultur, der gør det muligt for unge og voksne elever at nå deres mål i livet og erhvervslivet. ECECE forsker løbende i nye ideer og værdier for at skabe nye strategier for at skabe et positivt miljø for livslang læring. Det samarbejder med forskellige internationale eksperter og organisationer i hele Europa om at eksperimentere og designe nye måder at fremme vækst og skabe forretningsmuligheder på.

The Common Ones

The Common Ones er en feltekspert inden for bæredygtighed og iværksætterfærdigheder for at få succes i dagens verden. Med fokus på bæredygtighed hjælper organisationen enkeltpersoner med at udvikle en dyb forståelse af vigtigheden af bæredygtig praksis, mens vægten på iværksætterfærdigheder udstyrer dem med de værktøjer, de har brug for til at omdanne deres innovative ideer til succesrige virksomheder. Gennem projekter og initiativer stræber organisationen efter at give den næste generation af ledere mulighed for at skabe positiv forandring i deres lokalsamfund og videre.

Resultaterne

Den grønne digitale værktøjskasse

Det vil bestå i at støtte materialer og værktøjer til ledere og arbejdstagere med henblik på at gennemføre effektive strategier for bæredygtig anvendelse af IKT.

De grønne digitale workshops

Der vil være tale om uddannelsesaktiviteter, der har til formål at støtte arbejdstagere og ledere i at forbedre deres viden, færdigheder og kompetencer med henblik på en mere bæredygtig og effektiv anvendelse af IKT i virksomhederne.

Den grønne digitale lanceringskonference

Det vil være en personlig konference, der afholdes i hvert partnerland for at fremme projektresultaterne og øge bevidstheden om IKT’s miljømæssige bæredygtighed for virksomhederne. Det vil skabe ambassadører, der vil fungere som multiplikatorer i deres virksomheder.

Distributionsmaterialer

Scroll to Top